अध्यक्ष

श्री. लक्ष्मीकांत तुकाराम चौधरी


उपाध्यक्ष

श्री. हितेंद्र बाबुराव चौधरी

सचिव

श्री. सुनिल वसंतराव महाजन

खजिनदार

श्री. संजय दत्तात्रय चौधरी


संचालक

श्री. हितेंद्र देवराम चौधरी

संचालक

श्री. राजेश अरुण चौधरी

संचालक

श्री. ललित विजयराव कोल्हे


संचालक

श्री. निळ्कंठ आनंदा नारखेडे

संचालक

श्री. अनिल पितांबर चौधरी

संचालक

श्री. भालचंद्र अरुण खडके


संचालक

श्री. शामकांत रामदास भंगाळे

संचालक

श्री. प्रविण काशीनाथ राणे

संचालक

श्री. किशोर सूर्यकांत भोळे